preskoči na sadržaj

Osnovna škola Vladimir Nazor Topusko

Login
e-Dnevnik

e-Dnevnik za učenike i roditelje

e-Dnevnik za nastavnike

 HAKOM brošura - Kako se zaštititi u svijetu interneta i mobilnih telefona - Kratki vodič za djecu i roditelje (i sve koji žele znati više u digitalnom dobu)

Video - Kako zaštititi djecu na Internetu?

Natjecanje Dabar

Dokumenti

Kalendar rada škole u 2023./2024.

Pravilnik o obradi i zaštiti podataka

Zaštita osobnih podataka

Odluka o usvajanju financijskog izvješća za 2023. NOVO

Financijsko izvješće za 2023. NOVO

Bilješke uz financijsko izvješće za 2023. NOVO

Nove droge - brošura za roditelje

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura zaprimanja računa

Protokol za informiranje roditelja

Godišnji plan i program rada

Statut OŠ 2019.

Izmjene i dopune statuta OŠ

Školski kurikulum

Etički kodeks

Zaštitite privatnost na Facebooku

E-bonton (Pravila lijepog ponašanja na društvenim mrežama)

Što donosi članstvo u EU

Kriteriji ocjenjivanja

Katalog informacija

Kućni red

Pravilnik o provedbi postupka bagatelne nabave

Bilten 1  - Državno natjecanje iz francuskog, španjolskog i talijanskog jezika

Bilten 2 - Državno natjecanje iz francuskog, španjolskog i talijanskog jezika

Časopis Nazor

Kalendar
« Svibanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Rječnik
Prikaži sve izraze koji započinju slovom:
A B C D E F H I J K L M N O P S Š U V Z
ili prikaži SVE izraze u rječniku (ukupno: 55)

bez opisa

Potraži izraz:
Novosti
Utrka mira
Administrator / datum: 6. 5. 2024. 20:03
Utrka mira

Danas su našu školu posjetili trkači Utrke mira (The Sri Chinmoy Oneness - Home Peace Run). Predstavili su se učenicima naše škole i prenijeli im poruku o miru i prijateljstvu.

Utrka mira je svjetska mirovna štafetna manifestacija koja se održava svake godine i za cilj ima promociju međunarodnog prijateljstva i razumijevanja. Internacionalni tim trkača putujući kroz više od 155 zemalja svijeta, nosi upaljenu baklju čiji plamen simbolizira ljudsku težnju za životom u harmoniji te ju predaju iz ruke u ruku stanovnicima tisuća mjesnih zajednica kroz koje prolaze.

Naši učenici predstavili su se kroz pjesmu i recitacije, a kod spomenika Vladimiru Nazoru posađeno je i drvo mira.


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST O PRIJEVOZU UČENIKA
Marijana Grgić / datum: 3. 5. 2024. 06:43

Poštovani,

 

VOZNI RED ZA DAN 06. SVIBANJ , 2024 GODINE

 

VOZNI RED ZA DOLAZAK UČENIKA U ŠKOLU NA NASTAVU OD 10.00 SATI

 

R e l a c i j a

Vrijeme polaska

MALJEVAC-GEJKOVAC-CRNI POTOK-TOPUSKO

09:10

ŠTAKOROVICA-SVINICA KRSTINJSKA-TOPUSKO

08:50

BATINOVA KOSA-GREĐANI-TOPUSKO

09:25

ČEMERNICA-ŽELJ.ST.-TOPUSKO

09:35

CAREV KRIŽ-MALIČKA-PERNA-TOPUSKO

09:00

HRVATSKO SELO-TOPUSKO

09:40

 

 

 

VOZNI RED ZA ODLAZAK UČENIKA IZ ŠKOLE OD 15.15 SATI

 

R e l a c i j a

Vrijeme polaska

TOPUSKO-MALJEVAC-SVINICA KRSTINJSKA-ŠTAKOROVICA

15:15

TOPUSKO-BATINOVA KOSA-GREĐANI

15:15

TOPUSKO-ČEMERNICA

15:15

TOPUSKO-PERNA-MALIČKA-CAREV KRIŽ

15:30

TOPUSKO-HRVATSKO SELO

15:15

 

 

S poštovanjem,

ravnateljica

Jana Markulin, dipl.uč.


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST I POZIV KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ učitelj / ica matematike, učitelj / ica fizike
Marijana Grgić / datum: 2. 4. 2024. 10:37

Obavijest i poziv kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen 15.3. 2024.g. za radno mjesto učitelj / ica matematike i  učitelj / ica fizike- neodređeno, nepuno radno vrijeme.

Obavijest i poziv kandidatima nalazi se u prilogu ove obavijesti.

 

S poštovanjem,

ravnateljica

Jana Markulin, dipl.uč.


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA
Marijana Grgić / datum: 15. 3. 2024. 08:45

Image

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA

VLADIMIR NAZOR TOPUSKO

Školska 12, Topusko

KLASA: 110-01/24-01/01

URBROJ: 2176-24-5

 

Topusko, 15. ožujka   2024.g.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. 68/18, 98/19,  64/20, 151/22, 156/23 ), ravnateljica Osnovne škole Vladimir Nazor Topusko, Jana Markulin, dipl.uč. raspisuje

 

NATJEČAJ

za radna mjesta

 

 1. učitelj/ica fizike   – 1 izvršitelj/ica na nepuno radno vrijeme, 12 sati tjednog ukupnog radnog vremena, na neodređeno vrijeme
 2. učitelj/ica matematike  – 1 izvršitelj/ica na nepuno radno vrijeme, 16 sati tjednog ukupnog radnog vremena, na neodređeno vrijeme
 3. učitelj/ica tehničke kulture   – 1 izvršitelj/ica na nepuno,  određeno  radno vrijeme, 16 sati ukupnog radnog vremena

Uvjeti: Prema  članku 105. stavak 6. Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18,98/19., 64/20., 151/22, 156/23) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine“ br. 06/19 i 75/20).

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave na mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnim pločama  školske ustanove. Natječaj je otvoren od  15. ožujka 2024. g. do 23. ožujka  2024.g. 

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz vlastoručno potpisanu prijavu dostaviti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (diploma / potvrda o završenom školovanju )
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana raspisivanja natječaja)
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN br. 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br. 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN br 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju priložiti propisane dokaze o svom statusu. Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Dostupno na poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno

 članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i 39/18, ) uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Povjerenstvo za procjenu utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s liste upućuje na procjenu odnosno testiranje. Sadržaj i način procjene odnosno testiranja, određen je sukladno članku 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, dostupnog na  http://www.os-vnazor-topusko.skole.hr/

Vrijeme i mjesto održavanja procjene odnosno testiranja objavit će se najmanje tri dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje, na web-stranici http://www.os-vnazor-topusko.skole.hr

Sadržaj i način testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata  za testiranje, objavljuju se na mrežnoj  stranici škole http://www.os-vnazor-topusko.skole.hr

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

 

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti osobno ili poslati poštom  na adresu Škole: Osnovna škola Vladimir Nazor Topusko, Školska 12, 44 415 Topusko  (za natječaj).

 

 

Ravnateljica

   Jana Markulin, dipl.uč.

 

 

 

 


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST O ODRŽAVANJU RADIONICE O ODVAJANJU OTPADA
Marijana Grgić / datum: 27. 2. 2024. 13:15

Poštovani,

obavijest o održavanju radionice o odvajanju otpada nalazi se u prilogu ove obavijesti.

Ravnateljica

Jana Markulin, dipl.uč.


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST O VAĐENJU KRVI
Marijana Grgić / datum: 14. 2. 2024. 10:49

Obavijest u prilogu.

Ravnateljica

Jana Markulin, dipl.uč.


[OPŠIRNIJE]VAŽNA OBAVIJEST RODITELJIMA / SKRBNICIMA - pregled djece
Marijana Grgić / datum: 13. 2. 2024. 12:19

Rapored pregleda djece prije upisa u 1. razred osnovne škole u školskoj godini 2024./2025. nalazi se u prilogu.

Upitnik u prilogu roditelji neka ispune i ponesu na pregled.

Unaprijed zahvaljujemo.

 

S poštovanjem, 

ravnateljica

Jana Markulin, dipl.uč.


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST
Marijana Grgić / datum: 30. 1. 2024. 11:54

Poštovani,

obavještavamo vas da će se pregled djece dorasle za upis u 1. razred u školskoj godini 2024./2025. održati u Osnovnoj školi Vladimir Nazor Topusko, Školska 12, Topusko u terminima :

19., 23. i 26. veljače 2024.g. u vremenu od 9:00 do 12:00 sati.

S poštovanjem,

ravnateljica

Jana Markulin, dipl.uč.


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST O UPISU
Marijana Grgić / datum: 30. 1. 2024. 11:36

Poštovani,

obavijest o  WEB upisu u 1. razred u školskoj godini 2024./2025. nalazi se u prilogu.

Ravnateljica

Jana Markulin, dipl.uč.


[OPŠIRNIJE]NOVI VOZNI RED
Marijana Grgić / datum: 16. 1. 2024. 13:50

                        VOZNI RED AUTOBUSA ZA POTREBE  O.Š.      VL. NAZOR TOPUSKO

                           ZA ŠKOLSKU GODINU 2023/24

 

VOZNI RED ZA DOLAZAK UČENIKA U ŠKOLU

 

R e l a c i j a

Vrijeme polaska

Vrijeme

dolaska

MALJEVAC-GEJKOVAC-CRNI POTOK-TOPUSKO

06:25

07:10

ŠTAKOROVICA-SVINICA KRSTINJSKA-TOPUSKO

06:10

07:10

BATINOVA KOSA-TOPUSKO

07:05-via Gređani;7:45

07.20;07:50

ČEMERNICA-ŽELJ.ST.-TOPUSKO

07:10

07:20

CAREV KRIŽ-MALIČKA-PERNA-TOPUSKO

06:25

07:05

HRVATSKO SELO-TOPUSKO

07:15

07:20

 

VOZNI RED ZA ODLAZAK UČENIKA IZ ŠKOLE

 

R e l a c i j a

Vrijeme polaska

TOPUSKO-CRNI POTOK-MALJEVAC

11:45;13:30;

14:10;15:15

TOPUSKO-SVINICA KRSTINJSKA-ŠTAKOROVICA

13:30;14:10;15:15

TOPUSKO-ŽELJ.ST.-BATINOVA KOSA

12:00;12:40 do Gređana;14:10;

TOPUSKO-ŽELJ.ST.-ČEMERNICA

12:00;12:30;14:10;

TOPUSKO-PERNA-MALIČKA-CAREV KRIŽ

13:40;15:15

TOPUSKO-HRVATSKO SELO

11:45;13:25

 

 

 

 

 

 


[OPŠIRNIJE]Božićna priredba
Administrator / datum: 20. 12. 2023. 20:25

Pri kraju smo prvoga polugodišta ove školske godine. Na odlično posjećenoj školskoj priredbi tražilo se mjesto više. Nastupili su zbor škole, bilo je tu glume, solo pjevanja, recitacija i plesa. Ravnateljica škole, ali i učenici poželjeli su svima sretan Božić i puno radosti u Novoj 2024. godini. Pogledajte slike u galeriji.


[OPŠIRNIJE]Odluka o odabiru ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave - maturalno putovanje za učenike 7. i 8. razreda OŠ Vladimir Nazor Topusko - ponovljeni javni poziv 02/2023
Administrator / datum: 18. 12. 2023. 17:36

Odabire se ponuda Euro Asap tours d.o.o. za organizaciju i realizaciju maturalnog putovanja učenika sedmih i osmih razreda u terminu od 1. do 4. svibnja 2024. godine.
Putovanje će se realizirati prema planu puta - Istra, krajnji cilj putovanja Pula, usputna odredišta Roč, Hum, NP Brijuni, Limski kanal, Poreč, Višnjan, Pula, Opatija.
Ova odluka je konačna i stupa na snagu danom njenog donošenja.
Ova odluka se objavljuje na mrežnim stranicama Osnovne škole Vladimir Nazor Topusko.

Predsjednik povjerenstva
Benjamin Alić


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ - POMOĆNIK U NASTAVI
Marijana Grgić / datum: 13. 12. 2023. 08:55

Image

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA

VLADIMIR NAZOR TOPUSKO

Školska 12, Topusko

KLASA: 110-01/23-01/11

URBROJ: 2176-23-01

 

Topusko,  13. prosinca  2023.g.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine broj“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,  7/17,  68/18, 98/19 , 64/20 ,151/22, 64/23 ), a sukladno projektu Jednake mogućnosti“ – SF.2.4.06.01.0034 Sisačko – moslavačke županije u cilju osiguravanja pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, ravnateljica Osnovne škole Vladimir Nazor Topusko Jana Markulin, dipl.uč. objavljuje

 

NATJEČAJ

za dostavu prijava za prijam

za dostavu prijava za zapošljavanje pomoćnika u nastavi (m/ž) učenicima s teškoćama u razvoju u OŠ Vladimir Nazor Topusko , na određeno vrijeme do kraja nastavne godine 2023./2024. u nepunom radnom vremenu : 

22 sata tjedno – jedan  (1) izvršitelj /ica

Pomoćnik u nastavi mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje

- završeno osposobljavanje za pomoćnika u nastavi

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

 

 • kratki životopis ( uključujući podatke o radu s djecom s teškoćama )
 • dokaz o državljanstvu
 • presliku svjedodžbe ili diplome o završenom obrazovanju
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima pohranjenim u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17,68/18 98/19 i 64/20), ne starije od dana raspisivanja natječaja

presliku dokaza o završenom osposobljavanju za pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika-ako kandidat/kinja istu posjeduje
 

Pomoćnik u nastavi ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem se pruža potpora.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a osoba je prije sklapanja pisanog ugovora dužna dostaviti na uvid originalne dokumente.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti na temelju posebnih propisa dužan je u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine“ br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze navedene u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine” br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, i 148/13.) dužan je, uz navedene dokaze, dostaviti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo ostvarivanje spomenutog prava, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” br. 157/13., 152/14. i 39/18.)  dužan je, uz navedene dokaze, dostaviti rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo).

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje i navedenog projekta.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole, na adresu škole: Osnovna škola Vladimir Nazor Topusko, Školska 12,44415 Topusko Natječaj – pomoćnik u nastavi“.

Na natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja svi kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Škole: http://www.os-vnazor-topusko.skole.hr

Ravnateljica

Jana Markulin, dipl.uč.


[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV
Marijana Grgić / datum: 8. 12. 2023. 10:45

Javni pozivi za organizaciju jednodnevne i višednevne izvanučioničke nastave u školskoj godini 2023./2024.nalazi se u prilogu obavijesti.


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNOG SURADNIKA - PEDAGOGA
Marijana Grgić / datum: 6. 12. 2023. 12:54

Obavijest i poziv kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen 21.11.2023.g. za radno mjesto stručnog suradnika - pedagoga, na neodređeno, puno radno vrijeme - 40 sati tjedno, nalazi se u prilogu ove obavijesti.


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST O TESTIRANJU I POZIV KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO KUHARA / ICU
Marijana Grgić / datum: 6. 12. 2023. 12:42

Obavijest i poziv kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen 21.11.2023.g. za radno mjesto kuhara / ice, neodređeno, nepuno radno vrijeme - 10 sati tjedno, nalazi se u prilogu ove obavijesti.


[OPŠIRNIJE]Obavijest - JAVNI POZIV
Administrator / datum: 4. 12. 2023. 16:42

Putničke agencije koju su se prijavile na javni poziv i koje su odabrane za predstavljanje:

1. Atlantis travel d.o.o.
2. Euro asap tours d.o.o.

Obavještavamo ove putničke agencije da će se dana 14. prosinca 2023.g. s početkom u 16:00 sati održati roditeljski sastanak s predstavljanjem ponuda za organizaciju i izvođenje i višednevne izvanučioničke nastave.

Opširnije u dokumentu u privitku...

Predsjednik povjerenstva
Benjamin Alić


[OPŠIRNIJE]Natjecanje Dabar 2023
Administrator / datum: 27. 11. 2023. 12:31

I ove školske godine učenici naše škole sudjelovali su od 13.-17.11.2023. na natjecanju "Dabar".

Dabar (Bebras) je međunarodna inicijativa koja promiče informatiku i računalno razmišljanje među učiteljima, nastavnicima i učenicima, ali i u široj javnosti. Dabar je osmišljen kako bi se svoj djeci omogućilo jednostavno sudjelovanje kroz online izazov, koji se sastoji od niza izazovnih zadataka koje su napisali stručnjaci iz pedesetak zemalja. Iako se rješavanje zadataka temelji na informatici, možete ih rješavati i bez informatičkog predznanja.

Organizator izazova za Hrvatsku je udruga Suradnici u učenju uz podršku Hrvatskog saveza informatičara, Visokog učilišta Algebra i CARNET-a.

Posebno su se istaknuli svojim znanjem i plasirali se u 10% najboljih te osvojili diplomu tzv. Zlatnog dabra sljedeći učenici:

 • L.K. iz 4.a razreda u kategoriji MiliDabar
 • K.M. iz 6.b razreda u kategoriji KiloDabar

Čestitamo svim sudionicima natjecanja!


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA
Marijana Grgić / datum: 21. 11. 2023. 11:25

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. 68/18, 98/19,  64/20, 151/22, 64/23 ), ravnateljica Osnovne škole Vladimir Nazor Topusko, Jana Markulin, dipl.uč. raspisuje :

- NATJEČAJ ZA STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA - neodređeno, puno radno vrijeme

- NATJEČAJ ZA KUHARA /ICU - neodređeno, nepuno radno vrijeme, 10 sati tjedno

Cijeli tekst natječaja nalazi se u prilogu.


[OPŠIRNIJE]Maturalno putovanje
Administrator / datum: 14. 11. 2023. 17:44

U privitku objavljujemo javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave.


[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE - MATURALNO PUTOVANJE
Administrator / datum: 7. 11. 2023. 16:00

Zbog proceduralne pogreške morali smo ukloniti javni poziv pa Vas molimo da zanemarite posljednju objavu. Poziv će biti objavljen u narednom periodu.


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA I POZIV KANDIDATIMA ZA RADNO MJESTO UČITELJA / ICE RAZREDNE NASTAVE
Marijana Grgić / datum: 19. 10. 2023. 15:54

Tekst obavijesti i poziv kandidatima nalazi se u prilogu.

ravnateljica

Jana Markulin, dipl.uc


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA
Marijana Grgić / datum: 5. 10. 2023. 09:52

Image

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA

VLADIMIR NAZOR TOPUSKO

Školska 12, Topusko

KLASA: 110-01/23-01/07

URBROJ: 2176-23-1

 

Topusko, 5. listopada   2023.g.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. 68/18, 98/19,  64/20, 151/22, 64/23 ), ravnateljica Osnovne škole Vladimir Nazor Topusko, Jana Markulin, dipl.uč. raspisuje

 

NATJEČAJ

za radna mjesta

 

 1. učitelj/ica fizike   – 1 izvršitelj/ica na nepuno radno vrijeme, 12 sati tjednog ukupnog radnog vremena, na neodređeno vrijeme
 2. učitelj/ica matematike  – 1 izvršitelj/ica na nepuno radno vrijeme, 18 sati tjednog ukupnog radnog vremena, na neodređeno vrijeme
 3. učitelj/ica informatike   – 1 izvršitelj/ica na nepuno, određeno  radno vrijeme, 4 sata tjedno, do povratka radnice s roditeljskog dopusta
 4. učitelj / ica razredne nastave -  1 izvršitelj/ica na puno,   određeno vrijeme do povratka radnice s porodiljnog /  rodiljnog  dopusta
 5. stručni suradnik – pedagog - – 1 izvršitelj/ica na puno, neodređeno radno vrijeme

Uvjeti: Prema  članku 105. stavak 6. Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18,98/19., 64/20.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine“ br. 06/19 i 75/20).

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave na mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnim pločama  školske ustanove. Natječaj je otvoren od  5. listopada 2023.g. do 13. listopada  2023.g. 

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz vlastoručno potpisanu prijavu dostaviti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (diploma / potvrda o završenom školovanju )
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana raspisivanja natječaja)
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN br. 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br. 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN br 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju priložiti propisane dokaze o svom statusu. Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Dostupno na poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno

 članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i 39/18, ) uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Povjerenstvo za procjenu utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s liste upućuje na procjenu odnosno testiranje. Sadržaj i način procjene odnosno testiranja, određen je sukladno članku 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, dostupnog na  http://www.os-vnazor-topusko.skole.hr/

Vrijeme i mjesto održavanja procjene odnosno testiranja objavit će se najmanje tri dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje, na web-stranici http://www.os-vnazor-topusko.skole.hr

Sadržaj i način testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata  za testiranje, objavljuju se na mrežnoj  stranici škole http://www.os-vnazor-topusko.skole.hr

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

 

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti osobno ili poslati poštom  na adresu Škole: Osnovna škola Vladimir Nazor Topusko, Školska 12, 44 415 Topusko  (za natječaj).

 

 

Ravnateljica

   Jana Markulin, dipl.uč.

 

 

 


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ - POMOĆNIK U NASTAVI
Marijana Grgić / datum: 5. 10. 2023. 09:50

Image

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA

VLADIMIR NAZOR TOPUSKO

Školska 12, Topusko

KLASA: 110-01/23-01/08

URBROJ: 2176-23-01

Topusko,   5. listopada    2023.g.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine broj“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,  7/17,  68/18, 98/19 , 64/20 ,151/22, 64/23 ), a sukladno projektu Jednake mogućnosti“ – SF.2.4.06.01.0034 Sisačko – moslavačke županije u cilju osiguravanja pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, ravnateljica Osnovne škole Vladimir Nazor Topusko Jana Markulin, dipl.uč. objavljuje

 

NATJEČAJ

za dostavu prijava za prijam

 

za dostavu prijava za zapošljavanje pomoćnika u nastavi (m/ž) učenicima s teškoćama u razvoju u OŠ Vladimir Nazor Topusko , na određeno vrijeme do kraja nastavne godine 2023./2024. u nepunom radnom vremenu : 

22 sata tjedno – jedan  (1) izvršitelj /ica

Pomoćnik u nastavi mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje

- završeno osposobljavanje za pomoćnika u nastavi

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

 

 • kratki životopis ( uključujući podatke o radu s djecom s teškoćama )
 • dokaz o državljanstvu
 • presliku svjedodžbe ili diplome o završenom obrazovanju
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima pohranjenim u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17,68/18 98/19 i 64/20), ne starije od dana raspisivanja natječaja

presliku dokaza o završenom osposobljavanju za pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika-ako kandidat/kinja istu posjeduje
 

Pomoćnik u nastavi ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem se pruža potpora.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a osoba je prije sklapanja pisanog ugovora dužna dostaviti na uvid originalne dokumente.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti na temelju posebnih propisa dužan je u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine“ br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze navedene u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelj

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine” br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, i 148/13.) dužan je, uz navedene dokaze, dostaviti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo ostvarivanje spomenutog prava, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” br. 157/13., 152/14. i 39/18.)  dužan je, uz navedene dokaze, dostaviti rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo).

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje i navedenog projekta.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole, na adresu škole: Osnovna škola Vladimir Nazor Topusko, Školska 12,44415 Topusko Natječaj – pomoćnik u nastavi“.

Na natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja svi kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Škole: http://www.os-vnazor-topusko.skole.hr

 

 

Ravnateljica

 Jana Markulin, dipl.uč.

 

 


[OPŠIRNIJE]JELOVNIK - LISTOPAD 2023
Marijana Grgić / datum: 29. 9. 2023. 10:43

[OPŠIRNIJE]JELOVNIK - RUJAN 2023
Marijana Grgić / datum: 14. 9. 2023. 11:04

[OPŠIRNIJE]Prvi dan nastavne godine
Administrator / datum: 31. 8. 2023. 16:07

Obavještavam učenike i njihove roditelje da nova nastavna godina počinje u ponedjeljak, 4.9.2023.
Nastava za sve učenike počinje u 8 sati. Učenici prvog razreda trebali bi ostati prvi dan do 10h. Učenici od 2. do 8. razreda imaju prva dva sata sat razrednika, a 3. i 4. sat po rasporedu. Školski autobus polazi iz škole u 11:45.
Svim učenicima želim uspješan početak nove školske godine.

Ravnateljica:

Jana Markulin, dipl. uč.


[OPŠIRNIJE]ODLUKA O ODABIRU UDŽBENIKA
Marijana Grgić / datum: 17. 7. 2023. 10:01

[OPŠIRNIJE]Dodatni obrazovni materijali za šk. god. 2023./2024.
Administrator / datum: 13. 7. 2023. 11:12

Objavljujemo popis dodatnih materijala (radnih bilježnica, pisanki, likovnih mapa, atlasa, zbirki zadataka i ostalih radnih materijala) potrebnih za sljedeću školsku godinu:

 1. Prvi razred
 2. Drugi razred
 3. Treći razred
 4. Četvrti razred
 5. Peti razred
 6. Šesti razred
 7. Sedmi razred
 8. Osmi razred

[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST - IZBORNI PREDMETI
Marijana Grgić / datum: 6. 7. 2023. 10:57

Poštovani,

obavještavamo sve  roditelje  i učenike koji su pravodobno podnijeli zahtjev za ispis s izbornog predmeta ( informatika / njemački jezik / vjeronauk ) da je istima udovoljeno na sjednicama Učiteljskog vijeća. 

Ravnateljica

Jana Markulin, dipl.uč.


[OPŠIRNIJE]SPORTSKI PRAZNICI - OBAVIJEST
Marijana Grgić / datum: 6. 7. 2023. 08:51

Poštovani,

obavijest o prijevozu organiziranom za učenike koji pohađaju Sportske praznike u prilogu.

 

Ravnateljica

Jana Markulin, dipl.uč.


[OPŠIRNIJE]ČESTITKA
Marijana Grgić / datum: 27. 6. 2023. 11:48


Svim učenicama, učenicima i  zaposlenicima  islamske vjeroispovijesti kao i  njihovim obiteljima   čestitamo Bajram.

 Bajram Šerif Mubarek Olsun!''
 
ravnateljica
Jana Markulin, dipl.uč.
 
 

[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST - DOPUNSKI RAD
Marijana Grgić / datum: 26. 6. 2023. 09:09

Poštovani,

obavještavamo učenike da dopunski rad započinje 27. lipnja i traje do 4. srpnja 2023.g.  prema slijedećem rasporedu:

MATEMATIKA 6. razred - od 8:00 do 9: 40 sati

MATEMATIKA  7. razred - 9:45  do 11:30

POVIJEST 5. i  7. razred od 8:00 do 9:40 

POVIJEST 6. razred  od 9: 45 do  11:30

Za učenike putnike je organiziran prijevoz, polazak iz Maljevca u 6:30 sati, povratak 11.45 ispred škole.

S poštovanjem,

ravnateljica

Jana Markulin, dipl.uč.

 


[OPŠIRNIJE]Oproštaj osmaša
Administrator / datum: 21. 6. 2023. 18:15
Osmaši 2023.

Zadnji dan nastave učenici osmih razreda oprostili su se od djelatnika škole i ostalih učenika. Svima želimo puno uspjeha u daljnjem školovanju.


[OPŠIRNIJE]Dan škole 2023.
Administrator / datum: 14. 6. 2023. 17:26
Školska priredba

U srijedu, 14. lipnja 2023. obilježili smo Dan škole. Nakon poslušane himne, ravnateljica škole Jana Markulin pozdravila je sve prisutne i zahvalila im na dolasku.

Uzvanici, roditelji i učenici pogledali su školsku priredbu na kojoj su nastupili zbor škole, recitatori, glumci, plesači...

Najuspješnijim učenicima i njihovim mentorima podijeljene su zahvalnice i pokloni. Posebno su istaknuti i nagrađeni učenici koji su svih osam razreda završili s odličnim uspjehom.

Kako je sve izgledalo, pogledajte u foto galeriji.


[OPŠIRNIJE]VAŽNA OBAVIJEST RODITELJIMA / SKRBNICIMA
Marijana Grgić / datum: 24. 5. 2023. 12:17

Poštovani roditelji / skrbnici

u prilogu se nalazi obavijest djece o upisu u 1. razred u školskoj godini 2023./2024.

 

S poštovanjem,

ravnateljica

Jana Markulin, dipl.uč.


[OPŠIRNIJE]ODLUKA O NEIZBORU KANDIDATA - UČITELJ / ICA FIZIKE
Marijana Grgić / datum: 4. 5. 2023. 09:17

Odluka o neizboru kandidata za radno mjesto učitelja / ice fizike u prilogu.

Ravnateljica

Jana Markulin, dipl.uč.


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ - POMOĆNIK U NASTAVI
Marijana Grgić / datum: 25. 4. 2023. 10:21

Image

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA

VLADIMIR NAZOR TOPUSKO

Školska 12, Topusko

KLASA: 110-01/23-01/05

URBROJ: 2176-23-01

Topusko,   25. travnja   2023.g.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine broj“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,  7/17,  68/18, 98/19 , 64/20 i 151/22 ), a sukladno projektu ''Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III' 'u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova, Operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.”, u cilju osiguravanja pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, ravnateljica Osnovne škole Vladimir Nazor Topusko Jana Markulin, dipl.uč. objavljuje

 

NATJEČAJ

za dostavu prijava za prijam

 

za dostavu prijava za zapošljavanje pomoćnika u nastavi (m/ž) učenicima s teškoćama u razvoju u OŠ Vladimir Nazor Topusko , na određeno vrijeme do kraja nastavne godine 2022./2023. u nepunom radnom vremenu : 

25 sati tjedno – jedan  (1) izvršitelj /ica

Pomoćnik u nastavi mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje

- završeno osposobljavanje za pomoćnika u nastavi

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

 

 • kratki životopis ( uključujući podatke o radu s djecom s teškoćama )
 • dokaz o državljanstvu
 • presliku svjedodžbe ili diplome o završenom obrazovanju
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima pohranjenim u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17,68/18 98/19 i 64/20), ne starije od dana raspisivanja natječaja

presliku dokaza o završenom osposobljavanju za pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika-ako kandidat/kinja istu posjeduje
 

Pomoćnik u nastavi ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem se pruža potpora.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a osoba je prije sklapanja pisanog ugovora dužna dostaviti na uvid originalne dokumente.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti na temelju posebnih propisa dužan je u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine“ br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze navedene u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelj

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine” br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, i 148/13.) dužan je, uz navedene dokaze, dostaviti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo ostvarivanje spomenutog prava, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” br. 157/13., 152/14. i 39/18.)  dužan je, uz navedene dokaze, dostaviti rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo).

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje i navedenog projekta.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole, na adresu škole: Osnovna škola Vladimir Nazor Topusko, Školska 12,44415 Topusko Natječaj – pomoćnik u nastavi“.

Na natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja svi kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Škole: http://www.os-vnazor-topusko.skole.hr

Ravnateljica Jana Markulin, dipl.uč.

 


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju